Społeczność Zamościa pamiętała o 102. rocznicy bitwy powstańców o niemiecki pociąg pancerny

179

Wczoraj, 18 lutego 2021 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Zamość, Sołtysa i Rady Sołeckiej złożono hołd Powstańcom Wielkopolskim w 102 rocznicę zdobycia pociągu pancernego w Zamościu. Wiązanki i znicze złożyły delegacje: Klubu Seniora z Zamościa, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zamość, Stowarzyszenia Nasz Zamość.

źródło: Stowarzyszenie Nasz Zamość