Spotkanie biblijne Civitas Christiana w Ślesinie

W dniu 24.11.2019r. członkowie Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ślesinie uczestniczyli w interesującym spotkaniu poświęconym znajomości Pisma Świętego. Spotkanie poprowadził ks. Tomasz Krzysztofiak, biblista, profesor Prymasowskiego  Wyższego Seminarium  Duchownego w Gnieźnie.  Uczestnicy za sprawą prowadzącego współtworzyli odpowiedź na następujące pytania: – Co to jest Pismo św. Starego i Nowego Testamentu?, – Jak Ono powstało?,- Jak należy je odczytywać i rozumieć?. Wydaje się, że dla przeciętnego katolika powyższe pytania nie powinny stanowić problemu. A jednak należy zauważyć, że wiele informacji stanowiło nowość w rozumieniu tematu. Stąd wniosek, że należy wciąż poszerzać i systematyzować swą wiedzę z zakresu Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. Ks. profesor w bardzo przystępny sposób tłumaczył niezrozumiałe nam treści. W związku z powyższym, ku zadowoleniu obu stron, w niedalekiej przyszłości odbędzie się kolejne spotkanie biblijne, które poświęcone będzie znaczeniu Darów Ducha Świętego.

Organizatorzy