Spotkanie burmistrza Szubina z sołtysami

Wczoraj Burmistrz Mariusz Piotrkowski spotkał się z sołtysami z Gminy Szubin. Głównym tematem spotkania był fundusz sołecki na 2020 rok. Rozmawiano o jego planowaniu oraz zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje w rozwój wsi.

Następnie Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Iwona Kubiak przedstawiła informacje dotyczącą programu „Czyste powietrze”, czyli dofinansowanie termomodernizacji budynków 1-rodzinnych oraz wymiany źródeł ciepła, realizowany przez Ministerstwo Środowiska oraz NFOSiGW. Bezpłatne spotkanie z firmą zajmującą się tym tematem odbędzie się 19 września o godz. 19:00 w urzędzie.

Pracownice z Wydziału Spraw Obywatelskich przekazały plakaty informacyjne i broszury o afrykańskim pomorze świń (ASF), czyli śmiertelnej, zakaźnej i zaraźliwej choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego bardzo ważne jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Rozmawiano również o sprawach bieżących i problemach mieszkańców na obszarach wiejskich.

Natalia Jaroszewska – UM Szubin