Spotkanie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy

23 marca 2023 roku Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik uczestniczył w spotkaniu Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy, zorganizowanym przez Przewodniczącą Rady – Renatę Bolka. W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – Marian Wiśniewski, Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Mrocza – Maria Nowacka oraz Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji – Joanna Murawiec.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o organizacji Śniadania Wielkanocnego. Wspólnie zadecydowano, że w tym roku wszystkie potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich będą odpłatne (2 zł szt./porcja).

Spotkanie było też okazją do pożegnania ustępującej Skarbnik Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy – Ewy Sarkowskiej oraz powołania nowej Skarbnik – Elżbiety Mokrzyckiej.

 

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy