Spotkanie polskiej młodzieży z Potulic i niemieckiej z Elsterwerda w Krzyżowej k. Wrocławia 03-07 czerwca 2024 r.

Dnia 3 czerwca grupa 12 uczniów wraz z nauczycielkami: p. Kamilą Urbańską, Wiolettą Pasternacką oraz Jolantą Gaca z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach wyjechała na spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej do Krzyżowej k. Wrocławia. Uczniowie przebywali w pięknie zagospodarowanym ośrodku, dawnym niemieckim majątku rodziny Moltke z Kręgu Krzyżowej, będącej częścią niemieckiego ruchu oporu. Pobyt trwał pięć dni, w trakcie których uczniowie brali udział w różnorodnych zajęciach wraz ze swoimi rówieśnikami z Elsterwerda. Podczas spaceru po ośrodku młodzież poznała historię wsi wplecioną w historię powszechną obojga narodów i losy jej mieszkańców. Krzyżowa stała się w czasie wojny symbolem niezależnego myślenia i pielęgnowania dobra, a w latach 90-tych ubiegłego wieku symbolicznym miejscem pojednania polsko-niemieckiego. Dziś jest to Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, czego mogliśmy osobiście doświadczyć, będąc jedną z bardzo wielu grup z Polski, jak i z Niemiec. Dzięki temu również nasi chłopcy zagrali pewnego wieczora spontanicznie świetny mecz piłki nożnej z grupą z Hannoveru.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania, takie jak plakat dotyczący historii polsko-niemieckiego pojednania oraz krótki przewodnik po Polsce i Niemczech. Chętnie uczestniczyli też w przygotowanych przez panią koordynatorkę grach i zabawach integracyjnych. Dużym wyzwaniem było zdobycie góry Popiel. Wielu wspaniałych wrażeń dostarczyła młodzieży także wycieczka do wrocławskiego zoo i spacer po pięknej starówce. Trzeba przyznać, że pogoda nam dopisała.

Spotkanie w Centrum Spotkań w Krzyżowej i możliwość wspólnych działań z młodzieżą z Niemiec było okazją do doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego, przełamywania barier w kontaktach międzynarodowych oraz kształtowało postawę otwartości w stosunku do ludzi.

Wyjazd umożliwił uczniom, zarówno polskim jak i niemieckim, poznanie pięknego zakątka naszej ojczyzny, a także dostarczył niezapomnianych wrażeń. Zostały one upamiętnione nie tylko na zdjęciach, ale pozostały żywe dzięki nawiązanym i wymienionym kontaktom.

 

 

Tekst: W.P., JG