Spotkanie przybliżające stan wojenny 1981 roku w Muzeum Ziemi Szubińskiej

13 grudnia 2019 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyły się spotkania przybliżające wydarzenia z 1981 r. Na zaproszenie nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie Marleny Posadzy i Muzeum Ziemi Szubińskiej spotkanie poprowadził Przemysław Wójtowicz z IPN Delegatura w Bydgoszczy. Młodzież klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 zapoznała się z okolicznościami wprowadzenia stanu wojennego oraz najważniejszymi wydarzeniami, datami i sylwetkami osób. Dodatkowo z inicjatywy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie tej samej szkoły Artura Michalaka młodzież przeszła pod pomnik na szubińskim placu Kościelnym, by oddać hołd ofiarom stanu wojennego. Młodzież wysłuchała krótkiego wprowadzenia kustosz muzeum Kamili Czechowskiej, a następnie zapaliła znicze pamięci pod pomnikiem ofiar systemów totalitarnych na placu Kościelnym i tablicą upamiętniającą śmierć ks. Jerzego Popiełuszko.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej