Spotkanie Sztuk Różnych w Sadkach

Na ostatnim wakacyjnym Spotkaniu Sztuk Różnych w Sadkach uczestniczki zajęć wykonały transfer zdjęcia na krążku drewna. Do wykonania transferu niezbędne było zdjęcie wybrane przez Panie, krążek drewna, klej, werniks lub lakier bezbarwny.

Udział w zajęciach był bezpłatny. Materiały zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Instruktor GOK Alicja Stałowska.

źródło: GOK w Sadkach