Spotkanie warsztatowe z Zespołem Kluczowych Specjalistów

W dniu 11.02.2020 r. w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe z Zespołem Kluczowych Specjalistów ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Gminy Nakło nad Notecią w II etapie konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu pn. „ROZWÓJ LOKALNY”. Spotkanie zostało poprowadzone przez Eksperta z Związku Miast Polskich Jakuba Jaźwiec oraz przez Zespół Roboczy.

Po krótkim omówieniu harmonogramu działań do zrealizowania w ramach projektu, przedstawiono wyniki raportu oceny rozwoju miasta oraz ocenę realizacji celów strategicznych miasta. Następnie Zespół Kluczowych Specjalistów wypracował wstępne wnioski do diagnozy miasta oraz wybrał i dokonał oceny interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni do współrealizacji późniejszych działań projektu.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie ankiety dotyczącej potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, jednostek podległych i spółek gminnych.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią