Spotkanie ws. modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Wczoraj, 11 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie dotyczące współpracy instytucji i organizacji w ramach wdrażania rozwiązań wypracowanych w modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-gminnych w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu i przedyskutowaniu kluczowych założeń modelu oraz ustaleniu sposobu dalszej współpracy – tj. podpisania porozumienia na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu na potrzeby pilotażowego wdrażania modelu kooperacji.

Działania w ramach projektu skierowane są m.in. do instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek systemu ochrony zdrowia, instytucji kultury i sportu, sądownictwa, policji, systemu oświaty, organizacji pozarządowych, instytucji zatrudnienia i rynku pracy (tzw. obszarów kooperacji).

Z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie uczestniczą trzy powiaty: tucholski, inowrocławski i nakielski przypisani do Makroregionu II. Makroregion ten tworzą powiaty z województwa lubuskiego(3), pomorskiego(4), warmińsko-mazurskiego(3), wielkopolskiego(4) i zachodniopomorskiego(3).

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu oraz partnerzy projektu z UMK w Toruniu. Koordynatorami projektu na terenie powiatu nakielskiego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni.

Do końca miesiąca lutego ma zostać podpisane porozumienie.

Projekt partnerski pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: JP