Średniowieczne Nakło nie odpuszcza

1631

Nie informowaliśmy o ostatnich odkryciach, gdyż była to nakielska „klasyka”. Kolejny wykop i następny około 10. metrowy odcinek drewnianej nawierzchni ulicy. Z tą różnicą, że pierwszy raz podczas tych badań równocześnie wykonany z drewna sosny i dębu.
Kolejne odkrycie jest wyjątkowe. Zmieniona lokalizacja wykopu i inne nawarstwienia. Bliżej Noteci i starzej. Narożnik domu (podwaliny) o długości około 5. metrów, podłoga z drobnych gałązek i mchu (faszyna), pod którą na podwalinowych belkach umieszczono poroże jelenia jako ofiarę zakładzinową. Z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 50. i 60. XX wieku wiemy o ofiarach zakładzinowych z rogów tura. Mogło się pomyślnie darzyć jej mieszkańcom, skoro pozostałości ich budynku datowanego wstępnie na XIII wiek przetrwały do dziś. Badania będą kontynuowane.

źródła: Wykopaliska Bydgoszcz