Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki z funduszu pracy

Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki z funduszu pracy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji ogłoszonego stanu epidemicznego na terytorium Polski

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki;

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wysokość pożyczki do 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP)

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty wyniesie do 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

https://naklo.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 26

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/ lub https://psz.praca.gov.pl/

w wersji papierowej: przesłanie na adres Urzędu bądź pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią (od strony parkingu)

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią