Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Starosta Nakielski

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym (po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.300,00 zł),
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.820,00 zł),
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2.340,00 zł).

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 8 CZERWCA 2020 ROKU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 37

Filia PUP w Szubinie, tel. 52 391 13 13

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Dokumenty należy składać:

  • wniosek – 1 podpisany egzemplarz,
  • umowa – 2 podpisane egzemplarze.

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

w wersji papierowej: przesłanie na adres Urzędu bądź pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią (od strony parkingu).

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią