Starosta Nakielski poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Starosta Nakielski poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Do obowiązków kandydata należeć będzie między innymi:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Nakielskiego

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z:
 •   wywłaszczeniem nieruchomości,
 •   ustalaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 •   ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,
 •   orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości.

Czas pracy:  8 godzin dziennie

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane w kierunku administracji, prawa, wyceny
  i gospodarki nieruchomościami, geodezji.
 • Znajomość przepisów prawa a w szczególności: Ustawa kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o samorządzie powiatowym,  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe: sumienność, punktualność, obowiązkowość, dokładność.

Wymagane dokumenty:

 •   Życiorys (CV)
 •   List motywacyjny
 •   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •   Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 •   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 •   oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności                                                                                                                                               przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.maja 2018r o ochranie danych osobowych oraz zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Radu (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO w związku z złożeniem mojej kandydatury na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pokój nr 16 (sekretariat) przy ul. Dąbrowskiego 54 lub w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Piotra Skargi 6 pok.6 w kopercie z dopiskiem „Kandydatura na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią” lub pocztą elektroniczną na adres: adam.dryll@powiat-nakielski.pl

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Adam Dryll  tel. 523851620 ; e-mail:  adam.dryll@powiat-nakielski.pl

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią