Starosta ogłasza nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o przyznanie dotacji ……..

292

Starosta Nakielski

ogłasza nabór wniosków

mikro i małych przedsiębiorców

o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. Z 2021 r. poz. 371)

Dotację mogą otrzymać dwukrotnie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień
30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczona kodami PKD:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z

Dotację mogą otrzymać trzykrotnie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień
30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczona kodami PKD:
49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 89.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód z działalności gospodarczej – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień
30 listopada 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 26, 696 618 720

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 31 MAJA 2021 r.

WYŁĄCZNIE w wersji elektronicznej za pośrednictwem https://www.praca.gov.pl
po  opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wnioski złożone w formie papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Z up. Starosty

Przemysław Ulatowski

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią