Staw Kardynalski w Ślesinie to nie tylko hodowla karpi, ale i ostoja ptactwa

Rezerwat przyrody „Łąki Ślesińskie” jest to rezerwat florystyczny, ekosystemowy  o powierzchni 42,43 ha. Położony jest w Nadleśnictwie Szubin a znajduje się w zarządzie firmy CGFP Ryby (dawna nazwa to Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ślesinie). Utworzony został w 1975 roku w celu zachowania fragmentów wilgotnych łąk ze stanowiskiem brzozy niskiej. Zbiorowiska leśne rezerwatu stanowi tu bagienny las mieszany: ols, ols jesionowy oraz dobrze wykształcony ols porzeczkowy, a także zarośla brzozy niskiej, porośnięte częściowo wierzbą szarą. Licznie występuje arcydzięgiel litwor odmiana nadbrzeżna. Wartość rezerwatu podnoszą zbiorniki wodne, którymi są stawy rybne i „Staw Kardynalski”, gdzie hoduje się karpie, amura białego i tołpygę białą. Z uwagi na to, że rezerwat znajduje się na trasie korytarza ekologicznego znalazło tu siedlisko 78 gatunków ptaków m.in.: bieliki, rycyki, łabędzie nieme, krzykliwe, czarnodziobe, wiele gatunków kaczek, gęsi i kanie czarne.

Poniżej kilkanaście zdjęć wykonanych dzisiaj na „Stawie Kardynalskim”, na którym spotkaliśmy liczną kolonię łabędzi niemych.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz