Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa” zrealizowało projekt

W 2017 roku Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa” zrealizowało projekt, którego celem było posadowienie pomnika poświęconego pamięci Józefa Wierzchosławskiego i Stanisława Pituły zamordowanych przez Niemców w żarczyńskim lesie.  Rok później, w Górkach Dąbskich stanęła kolejna bryła pomnika, poświęconego pamięci Józefa Dymały z Dziewierzewa, Tadeusza Kruszki – powstańca wielkopolskiego pochodzącego ze Słabomierza oraz hrabiego Edwarda Mieczkowskiego ze Srebrnej Góry. Cała trójka zginęła na początku wojny przy torach kolejki wąskotorowej wiodącej do Żnina. Obie uroczystości zostały przyjęte bardzo pozytywnie, zgromadziły członków rodzin pomordowanych, lokalną społeczność, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie. Nazwiska na pomnikach czczą pamięć członków bliższej lub dalszej rodziny, sąsiadów, znajomych pochodzących z naszej okolicy.

W tym roku, Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa” przystąpiło do realizacji trzeciej i ostatniej części projektu. Zakładała ona posadowienie kolejnego, nowego obelisku pamiątkowego w Dziewierzewie w lesie, na pograniczu wsi i drogi na Turzyn. W tym miejscu, 80 lat temu na początku listopada 1939 r. Niemcy zamordowali 5 osób. Byli to mieszkańcy Dziewierzewa: Czesław Chełminiak, Bronisław Jarecki, Władysław Komasa i Paweł Kolber oraz Franciszek Zamel pochodzący z Żarczyna. Zostali oni tu zamordowani i pochowani. W 1945 r. dokonano ekshumacji, zorganizowano uroczysty pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Dziewierzewie. W ramach projektu postawiono nową bryłę i tablicę na obelisku. Kształtem i formą przypomina pomniki w Żarczynie i Górkach Dąbskich. W uroczystym odsłonięciu pomnika w minioną sobotę, 16 listopada, udział wzięli licznie przybyli goście: Wicestarosta Nakielski p. Tomasz Miłowski, Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant, sołtys Dziewierzewa i radna Rady Miejskiej w Kcyni p. Dorota Czerwińska, Dyrektor SP w Dziewierzewie p. Rafał Leśniarek z uczniami, rodziny pomordowanych i członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Dziewierzewa”. Wartę przy pomniku zaciągnęli strażacy z OSP Dziewierzewo. Uroczystość poprowadziła Maria Łyszczarz- prezes Stowarzyszenia. Odsłonięcia pomnika dokonali członkowie rodzin: p. Eugenia Wojdyńska, p. Jarecki, p. Beata Komasa, p. Jan Kolber oraz p. Błażej Świtniewski. Zaproszeni goście w pięknych słowach mówili o poległych w tym miejscu mieszkańcach Dziewierzewa. Nie zabrakło słów uznania kierowanych pod adresem Stowarzyszenia „Razem dla Dziewierzewa” oraz wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Były wyjątkowe podziękowania, chwile wzruszenia, minuta ciszy, modlitwa. Na płycie pomnika zapłonęły liczne znicze – światełka pamięci, złożono wiązanki kwiatów. Kolejną częścią uroczystości było spotkanie przy kawie i poczęstunek w świetlicy, gdzie zgromadzeni goście mogli podziwiać wystawę dotyczącą ofiar II wojny światowej, których nazwiska są umieszczone na tablicy pomnika na cmentarzu. Spotkanie było okazją do podziękowań za wszystko, co dla kultywowania i zachowania lokalnej historii, zrobiło dotąd Stowarzyszenie i pani Prezes. Dziękowali zarówno Wicestarosta Nakielski, jak i Burmistrz Kcyni, Przewodniczący Rady Miejskiej, sołtys Dziewierzewa, przedstawiciel Rodzin – p. Henryk Stefaniak Do późnych godzin trwały rozmowy, dzielenie się wspomnieniami. To było kolejne wyjątkowe listopadowe popołudnie w Dziewierzewie. Popołudnie z historią w tle…

tekst i foto: Ewa Hałas