Sukces Gminy Łobżenica – rozpoczyna realizację kolejnego dużego projektu!

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś i Skarbnik Gminy pani Danuta Dubicka podpisali umowę, która rozpocznie realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”.

Projekt ten – na który wniosek złożono już w 2016 roku – obejmujący szeroko pojętą termomodernizację 4 budynków z naszej Gminy został dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020! Całkowita wartość wniosku wynosi aż 5 496 517,52 złotych, z czego kwota dofinansowania to 3 576 355,52 złotych, a 1 920 162 zł to wkład własny Gminy.

W chwili obecnej Gmina Łobżenica przygotowuje się do ogłoszenia przetargów dotyczących rozpoczęcia inwestycji, które w ramach projektu realizowane będą w latach 2019-2021.

AMN – UM Łobżenica