Sukces szubińskich licealistów!

110

W maju 2020 r. odbyła się Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, której   celem była popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie idei i kultury Olimpijskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich, jak również promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.

W Olimpiadzie uczestniczyło 10 osobowa reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Nasi uczniowie osiągnęli niespodziewany sukces.

Dyplom laureata zdobyli Magdalena Kawecka 9 miejsce, Jagoda Pawlak 11 miejsce i Filip Żebracki, który uplasował się na 12 miejscu. Pozostali uczniowie otrzymają dyplomy uznania. Brawo !!!!

Tomasz Kaszewski