Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w kontekście Oddziału Terapeutycznego

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ma szczególny wymiar dla Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W tym roku dzień ten obchodzony jest pod hasłem – Godność, a zdrowie psychiczne: pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich.

Oddział Terapeutyczny

W oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo przebywają skazani doświadczający zróżnicowanych problemów natury psychologicznej i psychicznej. Najczęstsze powody skierowań skazanych do oddziału to rozpoznanie upośledzenia umysłowego, zaburzeń osobowości, trudności adaptacyjnych, zaburzeń nastroju, a także zaburzeń psychicznych spowodowanych nadużywaniem na wolności substancji psychoaktywnych. Bywa, że nikt nie nauczył ich jak radzić sobie z emocjami, stresem, jak żyć wśród ludzi tworząc budujące relacje z innymi. Nie wiedzą jak rozładowywać stres, jak wyrażać złość czy smutek. Dlatego tak istotne jest organizowanie przez wyspecjalizowany zespół terapeutyczny działań mających na celu przywrócenie równowagi psychicznej.

Działania funkcjonariuszy Służby Więziennej

Funkcjonariusze potulickiej jednostki – wychowawcy, psycholodzy, terapeuci, oddziałowi, personel medyczny –  poprzez codzienne rozmowy i działania pomagają skazanym na nowo nauczyć się żyć wśród innych, tak aby mógli wreszcie czuć się dobrze w swoim otoczeniu i z samym sobą, co finalnie ma przełożenie na bezkolizyjny powrót do społeczeństwa po odbyciu kary pozbawienia wolności. Skazani nauczeni wcześniej rozwiązywania różnych spraw poprzez manipulację, przemoc, wymuszenie buntują się przeciw nowym drogom radzenia sobie z problemami. Sposoby te wymagają bowiem ukształtowania u skazanych kodeksu norm i ich przestrzegania, a także bycia fair wobec innych oraz dużej dawki cierpliwości – a to nielada wyzwanie, przed którym stają funkcjonariusze Służby Więziennej pełniacy służbę w potulickim odziale terapeutycznym. Wkrótce okazuje się, że nowy styl życia, który skazani mogą przyswoić w więzieniu powoduje, że mogą podjąć dalszą pracę nad swoim sposobem funkcjonowania – w zgodzie z literą prawa.

Nowe doświadczanie rzeczywistości – formy oddziaływań

Warsztaty Terapii Zajęciowej, zajęcia sportowe, socjoterapeutyczne, edukacja prospołeczna, profilaktyka uzależnień, zajęcia dotyczące radzenia sobie z agresją, edukacja dotyczącą radzenia sobie w sprawach urzędowych…. to tylko niektóre z prowadzonych w oddziale terapeutycznym zajęć, które stwarzają osadzonym możliwość poznania i zdefiniowania siebie na nowo oraz nabycie i wyćwiczenie umiejętności, które będą procentowały na wolności, a w szczególności przyczynią się do zapobiegania powrotowi do przestępstwa.

Higiena psychiczna

Trwający niekiedy bardzo długo pobyt w izolacji więziennej pozwala na wypracowanie i przyzwyczajenie się do nowego, zdrowszego trybu życia i utrzymywania higieny psychicznej, która jest istostnym elementem pozwalającym na powrót do społeczeństwa i optymalne w nim funkcjonowanie bez kolizji z prawem. Obchodzony dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma wymiar szczególny właśnie dla tego oddziału terapeutycznego, w którym codziennie podejmowane są działania mające na celu stabilizację stanu psychicznego i dążenie do przywrócenia zdrowia w tym zakresie.

tekst: kpt. Monika Grabowska, st.szer. Michał Komar

grafika: mł. chor. Justyna Sejdowska