Święto pozarządówek

Wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury. Dziś (27 lutego) pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzą swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy blisko 7 tysięcy organizacji pozarządowych. To ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i  doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Międzynarodowe święto organizacji pozarządowych jest okazją, by podziękować za ich działalność na rzecz regionu – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

W Kujawsko-Pomorskiem proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzi siedmioro przedstawicieli trzeciego sektora, czworo reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, dwoje członków wskazanych przez sejmik województwa i jeden przez wojewodę (więcej) oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa (więcej). Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wsparcie dla NGO-sów

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. W ubiegłym roku dotacje w wysokości ponad 6,5 miliona złotych rozdysponowaliśmy w ramach 26 otwartych konkursów ofert (więcej). W tym roku na realizację zadań publicznych przeznaczymy blisko 8 milionów złotych. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych.

Środki dla organizacji pozarządowych są też dostępne w ramach wielu konkursów dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o wsparcie, którym dysponują lokalne grupy działania i w których pozarządówki same aktywnie działają. W ubiegłym roku na rzecz NGO-sów z regionu trafiło ponad 246 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, prawie 8,5 miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz blisko 130 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Samorząd województwa oferuje instytucjom trzeciego sektora również całoroczne, bezpłatne doradztwo z dziedziny prawa i rachunkowości. Podczas indywidualnych spotkań eksperci, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, służą pomocą m.in. przy sporządzaniu planów finansowych i rozliczaniu dotacji (więcej).

Pozarzadówki z regionu mogą także liczyć na wsparcie w postaci nieodpłatnego wypożyczenia sal konferencyjnych i sprzętu multimedialnego, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego.

Nagrody dla najlepszych

Co roku samorząd województwa wyróżnia najlepsze organizacje pozarządowe w regionie, przyznając nagrody w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”. W 2019 roku ten tytuł otrzymało 12 organizacji (więcej).

Warto przekazać 1 procent

Zachęcamy do przekazania wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego regionu jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku na rzecz stowarzyszeń non profit mieszkańcy Kujaw i Pomorza przekazali 37 milionów złotych. To kwota o 5 milionów większa, niż w roku poprzednim. W tym z naszego wsparcia może skorzystać 360 organizacji uprawnionych do otrzymania takiej pomocy.

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP:

  • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1 procenta podatku.
  • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Może nim być na przykład ratowanie życia konkretnego podopiecznego fundacji lub wsparcie konkretnej placówki.

Od 2018 roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących się w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie jest dostępne na Portalu Podatkowym. Podatnik może go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany. Jeśli w poprzednim roku podatnik przekazywał wskazanej OPP swój 1%, organizacja ta będzie wpisana w PIT automatycznie (o ile dana OPP nadal znajduje się ogólnopolskim wykazie). W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu szczegółowego należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Instrukcja, jak krok po kroku przekazać 1 procent podatku w usłudze Twój e-PIT

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj.

Wykaz organizacji pożytku publicznego stworzony przez Narodowy Instytut Wolności na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych  do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 dostępny jest pod linkiem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Beata Krzemińska – rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcie: Szymon Zdziebło