Szkolenie dla samorządowców z RODO

18 października 2019 r. w Sadkach odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Praktyczne skutki wejścia w życie ustawy dostosowującej inne akty prawne do wymogów RODO – zagadnienia wybrane”. Szkolenie zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, na zaproszenie Wójta Gminy Sadki Dariusza Gyniewicza i Sekretarz Gminy Renaty Jesionowskiej-Zawieja. Prowadzący Marcin Adamczyk – doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego – przedstawił najistotniejsze zmiany w aktach prawnych w związku z wejściem w życie ustawy dostosowującej akta prawne do wymogów RODO oraz ich praktyczne skutki. Podczas szkolenia omówiono ogólną klauzulę informacyjną wraz z zasadami jej podawania oraz zmienione wzory pism inicjujących postępowanie administracyjne. W szkoleniu wzięło udział około 100 samorządowców.

Marcin Adamczyk – doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, członek Rady OIRP w Olsztynie, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, były etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. postępowania administracyjnego w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, autor kilkudziesięciu opinii i opracowań prawnych z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Urząd Gminy w Sadkach