Szkolne Potyczki Polonistyczne

19.02.2020r., w ramach Dnia Nauki Polskiej, odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Szubinie  Szkolne Potyczki Polonistyczne. Nauczyciele języka polskiego zaprosili do zabawy trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy, które zmierzyły się z zadaniami z zakresu frazeologii, fleksji czy ortografii. Sprawdzano także znajomość wierszy i tekstów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, znanych wszystkim z czasów dzieciństwa. Umiejętności lingwistyczne i dedukcyjne sprawdzano również w zadaniach polegających na rozwiązywaniu rebusów językowych. Największe kłopoty sprawiło zawodnikom zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia nazw mieszkańców miast a najlepiej radzili sobie z rozpoznawaniem i tworzeniem związków  frazeologicznych.

Zwycięzcami zawodów zostali reprezentanci klasy Ib, klasy Ig oraz klasy IIa.

Wszystkim gratulujemy wiedzy i zachęcamy do dbania o poprawność i czystość naszej mowy ojczystej.

Beata Kaźmierczak