Szkoły w Kcyni i Palmierowie otrzymają środki na zakup książek do bibliotek

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podało wyniki naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wśród szkół, które otrzymają wsparcie, znajdują się placówki z gminy Kcynia.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie otrzyma wsparcie w łącznej wysokości 5.500 (1.500 na zakup książek dla oddziału przedszkolnego i 4.000 na zakup książek do biblioteki szkolnej), natomiast Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego wsparcie w wysokości 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

To już kolejna edycja programu –  szkoły i placówki z Gminy Kcynia systematycznie korzystają z kolejnych edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ubiegłym roku wsparcie otrzymały następujące placówki: Przedszkole Miejskie w Kcyni, Szkoła Podstawowa w Dobieszewie (oddział przedszkolny) i w Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie (oddział przedszkolny).

Wsparcie finansowe jest udzielane organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia 20% wkładu finansowego kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

 

Justyna Makarewicz – Inspektor ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków Urząd Miejski w Kcyni