Szubin: Boiska w Zamościu gotowe

174

3 września br. zakończono drugą część inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201″. Roboty polegały na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Boisko zostało ogrodzone, postawiono piłkochwyty, wybrukowano również teren pod 10 ławek dla kibiców. Wykonawcą inwestycji była firma ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo. Koszt robót wyniósł 415 740 zł.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach operacji „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 264 535,36 zł brutto.

Urząd Miejski w Szubinie