Szubin: Kolejna inwestycja zakończona

195

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka ul. Tysiąclecia w Szubinie. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Koszt zadania wyniósł 1 871 390,68 zł brutto. Zakres prac obejmował:

 • wykonanie jezdni ul. Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
 • wykonanie chodników i ścieżek rowerowych
 • wykonanie pętli do zawracania autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
 • wykonanie wewnątrz pętli autobusowej parkingu na 22 stanowiska postojowe
 • wykonanie zatoki postojowej przy placu zabaw
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 924 965,00 zł. Przebudowa kolejnego odcinka ul. Tysiąclecia wykonana zostanie w ramach budowy ronda łączącego ul. Ogrodową, Wiewiórowskiego, Pałucką i Tysiąclecia. Roboty planuje się rozpocząć jeszcze we wrześniu.

Urząd Miejski w Szubinie