Szubin: Pierwsza tegoroczna sesja rady

W czwartek 21 stycznia 2021r. odbyła się pierwsza w tym roku zdalna XXIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Na sali w czasie obrad obecni byli: Przewodnicząca Rady Anna Kijowska, Wiceprzewodniczący Remigiusz Kasprzak, Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Skarbnik Gminy Wioletta Martek. Sekretarzem styczniowych obrad został radny Remigiusz Kasprzak.

Przewodnicząca przekazała informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

Burmistrz Szubina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały:

  • w sprawie utworzenia linii autobusowej Szubin-Kowalewo-Mąkoszyn-Chomętowo-Żędowo-Wąsosz-Kowalewo-Szubin;
  • w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szubin;
  • w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w Stanisławce;
  • w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej;
  • w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy;
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Następna sesja w trybie online zaplanowała jest na 25 lutego br.

Urząd Miejski w Szubinie