Szubin: Remont budynku Winnica 19

Spółka GRINGO z Wągrowca, główny wykonawca zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem” rozpoczęła wykonanie prac budowlanych.

Koszt inwestycji wynosi 3.619.516, 08 zł.
Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.076.588, 66zł.

Termin realizacji zadania ustalono do 14 grudnia br. Zakres robót obejmuje wykonanie prac takich jak:

  • wykonanie ścian działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej  i zewnętrznej, wykonanie tynków, gładzi, malowanie,
  • ocieplenie ścian budynku z wykończeniem tynkiem, ocieplenie dachu,
  • wykończenie części ścian zewnętrznych cegłą klinkierową,
  • wykonanie oczyszczenia cegieł na ścianach zewnętrznych budynku głównego,
  • dobudowę klatki schodowej wraz z windą wewnętrzną,
  • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenu (m.in. budowa ogrodzenia, wykonanie powierzchni utwardzonych w tym komunikacji dla pieszych i miejsc postojowych dla aut, zieleni trawiastej),
  • wykonanie instalacji zewnętrznych do budynku: przyłącz wody, prądu, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego,
  • wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz budynku,
  • wyposażenie budynku w meble i sprzęt.

 

Urząd Miejski w Szubinie