Szubin: Uczniowie Wyspiańskiego w Collegium Medicum

??

2 grudnia 2022 roku zrealizowaliśmy kolejny etap projektu „Chemiczne inspiracje” finansowanego przez Powiat Nakielski. Odwiedziliśmy Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, gdzie przywitał nas dziekan wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Pan dziekan zaprezentował nam  kierunki kształcenia i zaprosił do udziału w „Praktycznych warsztatach dla licealistów”. Swój pobyt w Collegium Medicum zaczęliśmy od Katedry Biofarmacji, w której analizowaliśmy skład jakościowy substancji czynnych w lekach. Na zajęciach w Katedrze Toksykologii i Bromatologii monitorowaliśmy swój stan zdrowia, określając ilość tkanki tłuszczowej, ilość wody i wiek metaboliczny naszych organizmów. W Katedrze Chemii Leków badaliśmy szybkość uwalniania się substancji czynnej z ketonalu. Na koniec odwiedziliśmy Katedrę Patofizjologii, gdzie badaliśmy rozmazy z krwi obwodowej pacjentów.

Składamy serdeczne podziękowania całemu Wydziałowi Farmaceutycznemu za serdeczne przyjęcie i umożliwienie nam udziału w warsztatach.

Arleta Marchlewska