Szubin: Zapraszamy na zawody strzeleckie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

K.S.S.K. GWARD Kwidzyn Oddział Szubin, Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Zespół Szkół im. prof Emila Chroboczka w Szubinie, Szkolne Koło Strzeleckie Kaliber przy ZS i Bractwo Kurkowe w Szubinie zapraszają do udziału w zawodach strzeleckich w dniach 27 – 28 lutego 2021 roku pn. „Dla Niepodległej – Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, które odbędą się na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Szubinie. Poniżej regulamin zawodów.

Leszek Jaśkowiak

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

REGULAMIN  ZAWODÓW

27 – 28 luty  2021 rok

STRZELNICA BRACTWA KURKOWEGO W SZUBINIE
 ORGANIZATORZY:

K.S.S.K. GWARD Kwidzyn oddział Szubin

Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym

Zespół Szkół  im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,

Szkolne Koło Strzeleckie KALIBER przy ZS

Bractwo Kurkowe Szubin

Cel zawodów

popularyzacja strzelectwa sportowego

integracja środowisk

wyłonienie najlepszych zawodników

 1. TERMIN I MIEJSCE
 • Turniej odbędzie się
 • 27 – 28.02.2021 roku początek o godz. 00 do godz. 15.00
 • Miejsce turnieju: strzelnica Bractwa Kurkowego Szubinie  ul Jana Pawła II przy  Wesółce

27 luty 2021 rok

od godz. 10.00 – 15.00

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA

W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy  którzy ukończyli 18 lat

młodzież  16 – 18 lat za zgodą rodziców

 1. KONKURENCJE STRZELECKIE
 • Pistolet centralny zapłon 9mm 25m – 13 strzałów czas 10 min., 3  strzały  próbne  do jednej tarczy, w postawie stojącej do tarczy  23p  czas 10 minut
 • Karabin boczny zapłon 50m   – 13 strzałów  czas 10 min., 3  strzały  próbne  do jednej tarczy, w postawie stojącej czas 10 minut
 • oceniane dziesięć trafień najlepszych
 • Strzelba załadowana – 5 strzałów do celów metalowych na czas
 1. OCENA  I  KALSYFIKACJA
 • Klasyfikacja indywidualna
 1. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE
 • Organizator turnieju zapewni niezbędną, ustaloną regulaminem zawodów, ilość i rodzaj sprawnej technicznie broni amunicji .tarcz strzeleckich
 • Dopuszcza się strzelanie z własnej broni oraz ubiory zgodne z przepisami PZSS.

28 luty 2021 rok od godz. 10.00 – 15.00

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 • W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy  którzy ukończyli 18 lat
 • młodzież 16 – 18 lat za zgodą rodziców
 1. KONKURENCJE STRZELECKIE
 • Karabin boczny zapłon  50m  – 13 strzałów  czas 10 min., 3  strzały  próbne  do jednej tarczy w postawie stojącej do tarczy sportowej   czas  10 minut
 • oceniane dziesięć trafień najlepszych
 • pistolet boczny zapłon 25m  – 13 strzałów  czas 10 min., 3  strzały  próbne  do jednej tarczy   w postawie stojącej do tarczy sportowej  czas 10 minut
 • oceniane dziesięć trafień najlepszych
 • Strzelba rozładowana – 5 strzałów do celów metalowych na czas

28 luty 2021rok

Dla reprezentantów  klas mundurowych  w dwuboju pistolet + karabin ufundowany został Puchar od Dyrektora ZS Szubin

I miejsce PUCHAR

I – III Dyplom

 1. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE
 • Organizator turnieju zapewni niezbędną, ustaloną regulaminem zawodów, ilość i rodzaj sprawnej technicznie broni, amunicji, tarcz strzeleckich
 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA   czwórbój   (czyli 27 -28 luty2021r)
 • nagroda główna I – III  PUCHARY  
 • I – VI  Dyplomy  i  nagrody  rzeczowe
 • luty w klasyfikacji indywidualnej pistolet, karabin  dyplomy od I do III miejsca,  I – III miejsce w dwuboju  medale, dyplomy
 • 28 luty  w klasyfikacji indywidualnej  pistolet ,karabin dyplomy od I do III miejsca, I – III miejsce w dwuboju  medale, dyplomy
 1.  KOSZTY UCZESTNICTWA 

27.02.2021  wpisowe  50 zł  od osoby startującej

28.02.2021 wpisowe  30zł  od osoby startującej

czwórbój   27 – 28.02.2021r  wpisowe   80zł

strzelba 20 zł od konkurencji  27-28.02.2021r

Zgłoszenia

 • termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przy pobraniu metryczki

27 – 28 luty 2021 r    do godz. 12.00

Zawody są  wpisane do kalendarza  P.Z.S.S.

PRZEPISY TECHNICZNE:

(zawody są przeprowadzane bez udziału kibiców z zachowaniem reżimu sanitarnego)

– ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

– protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.

– Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu oraz strzelby

-zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,

KLUB ZABEZPIECZA OCHRANIACZE SŁUCHU ORAZ PRZYRZĄDY DO OBSERWACJI (LUNETY). NA 50m

Klub zapewnia ciepły posiłek przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk

Przy strzelaniu w pozycji leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod przednią część karabinu

Każdy zawodnik powinien posiadać ochronniki słuchu i okulary strzeleckie chroniące przed rykoszetami

karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów

dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę (niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika)

Z uwagi na panującą w kraju pandemię, organizator prosi o stosowanie się do obowiązujących wytycznych i zaleceń władz administracji centralnej i samorządowej m.in. zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązek odkażania rąk na wejściu i wyjściu  na strzelnice   zakrywania ust i nosa (maseczki) 

ZAWODY SĄ WPISANE DO KALENDARZA Pom.Z.S.S.

KSSK GWARD oddział Szubin  Leszek Jaśkowiak tel. 601 503963