Szubińskie muzeum zdobyło dodatkowe środki

„Szubiński wymiar II wojny światowej” to projekt związany z lokalną historią naszej społeczności, nawiązujący do doświadczeń z okresu wojny. Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu ,,Patriotyzm Jutra”. Realizowany będzie w ramach przybliżenia mieszkańcom – dorosłym, młodzieży i dzieciom, a także osobom spoza naszego miasta i gminy historii lokalnej. Projekt zakłada przygotowanie wystawy, która składać się będzie z dziesięciu plansz dwustronnych. Będą one zawierały informacje oraz kopie zdjęć, opisów, dokumentów, a także ciekawostek związanych z historią ludzi i wydarzeń z lat 1939-1945. Ekspozycja będzie w pierwszej kolejności prezentowana w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Później zostanie umieszczona w przestrzeni publicznej, czyli na rynku w Szubinie. Wystawa plenerowa, która nie jest obarczona ograniczeniami, które towarzyszą ekspozycji w murach muzeum, jest formą dotarcia z treściami edukacyjnymi do szerokiego grona odbiorców. Plansze będą zawierać reprodukcje bogatych w tym temacie zbiorów muzeum. Nie będzie to zbiór suchych faktów. Wystawę będą współtworzyły informatory zatytułowane: ,,Zbrodnia katyńska”; ,,Duchowni w obozach zagłady”; ,,Powstańcy Wielkopolscy” wyrok po dwudziestu latach”; ,,Wypędzeni”; ,,Szubińskie Powązki”, ,,Niemieckie obozy w Szubinie”. Folderom będzie towarzyszył spacer historyczny uczestników z kartą do uzupełnienia, która zaktywizuje do poznawania historii lokalnej. Muzeum liczy na zaangażowanie młodzieży oraz osób dorosłych, którzy będą brali udział w tworzeniu informatorów. Wysokość dofinansowania to 7000 zł.

Kamila Czechowska – Muzeum Ziemi Szubińskiej