Towarzystwo Przyjaciół Nakła wydało folder pn. ”I Love Walking nad Notecią”

Folder ”I Love Walking nad Notecią” został wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Nakła we współpracy z Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Jego autorami są: Monika Młynarczyk, Katarzyna Borzych – Kubacka oraz Tomasz Pasieka. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 720- lecie nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią. Pokazać atrakcyjne miejsca na terenie gminy, do których można dojść pieszo, a także przybliżyć mieszkańcom dzieje historyczne regionu. Folder został wydany w podobnej formule, co ostatnia publikacja TPN pt. „Parkowych Alejek czar”- wydana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W publikacji ukazały się zdjęcia z zasobu Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz te robione podczas naszych spacerów. Koszt jego wydania to 2500 złotych, a wydrukowanych zostało 1000 egzemplarzy. Skład i druk został zlecony firmie Multimedialne Studio Reklamowe 4 ART. Agnieszka Chareńska ze Żnina. Projekt został sfinansowany w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Gminę Nakło nad Notecią.
Geneza powstania folderu wiąże się ściśle z przedsięwzięciem, którego organizacji podjęły się: Monika Młynarczyk i Katarzyna Borzych- Kubacka. Dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Nakła i Samorządu Mieszkańców nr 4 powstała grupa I Love Walking nad Notecią. Od 2018 roku spacerujemy z kijkami nordic walking. Wtedy TPN otrzymało dotację w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Powiat Nakielski na projekt w ramach którego zostały zorganizowane spacery NW oraz zakupiono profesjonalne kijki. Aktualnie można je bezpłatnie wypożyczać na nakielskiej przystani rzecznej. Dzięki patronatowi Pana Burmistrza, Sławomira Napierały udało się zaangażować do współpracy instruktora NW Panią Aldonę Bon – Pantkowską.
Spacerując, nie tylko podziwiamy wspaniałe nadnoteckie tereny atrakcyjne pod kątem turystycznym i przyrodniczym, ale również poznajemy historię regionu. Podczas spacerów odbywały się prelekcje historyczne, a uczestnicy mieli okazję poznać prawdziwych pasjonatów naszego regionu. Swoje prelekcje wygłosili m.in.: samorządowcy pan Andrzej Kinderman i pan Tomasz Miłowski, pan Mirosław Sprenger- pracownik IPN, pan Tomasz Pasieka – Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej, pan Szymon Wiśniewski – operator śluzy jazu. Mieliśmy okazję zobaczyć Izbę Regionalną znajdującą się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie stworzoną przez Panią Iwonę Szopińską oraz odwiedzić Muzeum Komunikacji w Paterku prowadzone przez pana Artura Lemańskiego. W naszą inicjatywę zaangażowali się również sołtysi którzy pokazali atrakcyjne miejsca w swoich sołectwach.
Jako grupa angażujemy się w wiele inicjatyw m.in.: dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia zrównoważonego transportu, czy promujemy Idee Human Smart City. Bierzemy udział w zawodach sportowych i festynach charytatywnych.
Ponieważ podczas spacerów udało nam się odkryć wiele wspaniałych tras postanowiliśmy wydać folder, który byłby cenną pamiątka dla uczestników naszych marszów, a dla wszystkich mieszkańców stanowić skondensowaną wiedzę na temat regionu. Celem naszym było pokazanie, że można łączyć aktywny wypoczynek ze zdobywaniem wiedzy historycznej. Folder można bezpłatnie odebrać w Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Nakła