Trafione ferie w Zespole Szkół w Szubinie – dzień 1

W zajęciach prowadzonych przez opiekunów: Alicję Jaśkowiak, Izabellę Bodnar, Witolda Błasiaka i ks. Krzysztofa Barczyńskego wzięło udział 36 uczniów klas VIII.

Wsparcia udzielili kadeci: klasa IV TB: Dominika Hejnicka – pełniąca obowiązki dowódcy, Anna Pęczek, klasa II OPW Marta Witkowska, Hubert Gwitt, Wiktor Dominiak, klasa I OPW: Julia Maras, Agata Kaizer, Marek Jaśkowiak, Błażej Chełminiak, Piotr Wełnicki, Mikołaj Baczyński, Wojtek Muzolf, Filip Wilkowski, Roksana Habera, Amelia Hewelt, Bartek Moraczewski. klasa TEW: Bartek Baran, Laura Smolińska.

W ramach pierwszej pomocy każdy uczestnik wykonał obrót poszkodowanego z brzucha na plecy, sprawdził parametry życiowe i ułożył poszkodowanego w pozycji bocznej.

Można było uczestniczyć w zajęciach z musztry wojskowej. Każdy chętny po przeszkoleniu mógł stać się dowódcą drużyny i przez chwilę sprawdzić się w roli instruktora musztry.

Dodatkową atrakcją było spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. Por. Bartłomiej Budnik przybliżył uczestnikom dzisiejszych zajęć możliwości realizacji się w zawodzie żołnierza, omawiając zalety wynikające z podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Kadeci Marek Jaśkowiak i Bartek Baran samodzielnie prowadzili stanowisko, na którym ćwiczono składanie i rozkładanie broni.

Zapraszamy serdecznie na kolejne dni zabaw feryjnych na obiektach Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. W środę wyjątkowe spotkania na strzelnicach szkolnych: pneumatycznej i wirtualnej, rozpoczęcie rywalizacji w grupach feryjnych, która będzie trwała do czwartku, a w piątek – ostatni dzień ferii – wystawa broni sportowej i kolekcjonerskiej KSSK GWARD oddział Szubin, podsumowanie rywalizacji i wręczenie upominków.

Przez cały czas trwania „ferii” udostępniamy do zwiedzania wystawę „100 odbiorników na 100 urodziny” przedstawiającą 123 urządzenie i radioodbiorniki Firmy ELTRA (urodziny przypadają 1 marca 2023 roku). TRAFIONE FERIE swoim patronatem objął Starosta Powiatu Nakielskiego Pan Tadeusz Sobol.

 

Zespół Szkół im. prof Emila Chroboczka w Szubinie