Trwa budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sadki-Samostrzel w ciągu drogi powiatowej 1916C

308

W dniu 06.07.2020r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „INOPLANT” z Inowrocławia na zadanie pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sadki – Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C”.

Inwestycja jest realizowana w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Całkowity koszt wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wyniesie 269512,00 zl. Gmina Sadki pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych..

W ramach inwestycji powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości 825mb i szerokości 3,0m. Roboty budowlane rozpoczęły się od skrzyżowania ulicy Mickiewicza  z ulicą Chrobrego w Sadkach, a zakończą się na wjeździe do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Samostrzel.

Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz zapewni bezpieczeństwo pieszych na przebudowanym odcinku.

Urząd Gminy Sadki