Trwa modernizacja ul. Długiej w Nakle nad Notecią

Trwa bardzo długo wyczekiwany remont ul. Długiej w Nakle nad Notecią. W dniu 2 października 2019 roku nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa”, które zostało podzielone na 2 części:

  • odcinek o długości 925 m zrealizuje konsorcium firm: lider Zakład usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s. c. z siedzibą w Nakle nad Notecią oraz partner Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Kaczyński z siedzibą w Tucholi
  • odcinek o długości 86 m (od 925,3 m do 1011,5 m ) – firma Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.

Część pierwsza zadania opiewa na kwotę 3 978 244,01 zł brutto, a druga – 297 524,70 zł brutto. Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie wsparł Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz promesą w kwocie 2 325 433 zł. Prace powinny zostać wykonane do końca września 2020 roku.

Dzisiaj, 5 maja 2020 roku odwiedziliśmy teren inwestycji, której inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Układane są chodniki, trwają prace związane z przebudową instalacji sanitarnej i deszczowej. Ułożono ponadto odcinek masy bitumicznej od ul. Potulickiej do ul. Łącznej.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).