Trwa przebudowa ul. Tysiąclecia w Szubinie

Trwają prace związane z przebudową ul. Tysiąclecia w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 sierpnia br. Koszt zadania wyniesie 1 849 931,66 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie jezdni ul. Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
 • wykonanie chodników i ścieżek rowerowych
 • wykonanie pętli do zawracania autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
 • wykonanie wewnątrz pętli autobusowej parkingu na 22 stanowiska postojowe
 • wykonanie zatoki postojowej przy placu zabaw
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj. w kwocie 924 965,00 zł.

Urząd Miejski w Szubinie