Trwa remont zabytkowej śluzy nr 8 Nakło Wschód

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy należycie dba o utrzymanie wód i dobry stan techniczny administrowanych obiektów poprzez systematyczne wykonywanie niezbędnych remontów, napraw, konserwacji czy modernizacji.  

Region Wodny Noteci, to miejsce szczególne na żeglugowej mapie Polski. Panujące tutaj warunki hydrologiczne, zwłaszcza w zlewni Noteci górnej mocno uzależnione od naturalnej retencji, niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju zabytkowe śluzy wymagające kapitalnych remontów, czy unikatowa, często zabytkowa infrastruktura hydrotechniczna usytuowana na połączeniu wodnym Wisła–Odra i Warta–Kanał Bydgoski wymaga nie tylko odpowiedniej obsługi przez pracowników Wód Polskich, ale również nakładów finansowych na ich utrzymanie, potrzebne modernizacje i remonty, dzięki którym wodniacy będą mogli sprawniej poruszać się po naszych szlakach wodnych.

Obecnie jesteśmy w trakcie gruntownych prac remontowych kolejnej zabytkowej śluzy. 9 grudnia 2022 roku podpisaliśmy umowę na remont śluzy nr 8 Nakło Wschód zlokalizowanej na Kanale Bydgoskim, drodze wodnej Wisła-Odra będącej elementem międzynarodowej drogi wodnej E-70. Efektem będzie przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytkowego obiektu i zapewnienie jego prawidłowej oraz bezpiecznej eksploatacji.

Remont śluzy obejmie m.in.:

– zlikwidowanie ubytków okładziny klinkierowej, rys i spoinowania w okładzinie głowy dolnej i górnej oraz okładzinie ścian komory,

– naprawę płyty dennej,

– zlikwidowanie przecieków na górnej zasuwie kanału obiegowego,

– odbudowę konstrukcji wrót górnych oraz dolnych wraz z mechanizmami,

– naprawę uszkodzonych betonowych umocnień w awanportach górnym i dolnym,

– remont ogrodzenia terenu Śluzy oraz drogi wewnętrznej dojazdowej.

Koszt inwestycji to ponad 9 milionów zł. Prace zakończą się w grudniu 2023 roku.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy