Tylko do 31 stycznia można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r

W niedzielę (31 stycznia) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku. Z tej możliwości może skorzystać m.in. branża sprzedaży detalicznej oraz branża gastronomiczna. Wniosek o symbolu RDZ-B6można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Od 30 grudnia przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów, uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu z przeważającej działalności, o co najmniej 40 proc. w listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. musiał być też oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy. Przedsiębiorca musiał też być zgłoszony w ZUS, jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. i najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. musiał złożyć dokumenty rozliczeniowe (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku).I co ważne wniosek może złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS do 31 stycznia 2021 r. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku.

Należy pamiętać, że ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.

Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego