,,Uczenie jest niekończącą się podróżą”

Taka sentencja przyświecała uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. Uczniowie klas 3a i 3b wraz z wychowawcami panią Magdaleną Stałowską – Janke i panią Agnieszką Michalak  przygotowali część artystyczną. Wśród zaproszonych gości obecny był wicestarosta pan Tomasz Miłowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie zaprezentowali  krótką podróż przez historię i ewolucję, jakiej na przestrzeni wieków uległ nauczyciel: od pradziejów do współczesności. Skoro „uczenie jest niekończącą się podróżą”, to my jesteśmy ciągłymi pielgrzymami…Nasze życie to – ciągła wędrówka, a do celu wiodą tak różne drogi. Jednak wykształcenie to wartość, której nic nie jest w stanie nas pozbawić.

Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów i nagród laureatom szkolnego konkursu zorganizowanego z okazji Europejskiego Dnia Języków. Gratulujemy

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół w Lubaszczu