Uczniowie z wizytą w Zakładzie Karnym w Potulicach

Grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka z Więcborka uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, których celem było przybliżenie im misji i zadań Służby Więziennej.

Przebieg wizyty

Zgromadzonych młodych gości przywitał kpt. Aleksander Pastwa – Kierownik Działu Penitencjarnego potulickiej jednostki. Dalszą część spotkania poprowadził Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach –  przedstawiono charakterystykę jednostki penitencjarnej z wyszczególnieniem prowadzonych specjalistycznych oddziaływań wobec skazanych oraz omówiono realizację programu „Praca dla więźniów”.

Oddziaływania wobec skazanych

Ponadto w ramach przeprowadzonych zajęć, młodzież miała możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną, podziałem kompetencji i zadań Służby Więziennej. Funkcjonariusze działu ochrony zaprezentowali wybrane środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i technik transportowych, obrony, ataku i obezwładnienia oraz kajdanki zakładane na ręce. Uczniowie mogli osobiście zobaczyć jak funkcjonuje zakład karny i wygląda codzienna służba oraz specyfika pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania zobaczyli oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz halę produkcyjną Hjort Knudsen Polen, która stanowi miejsce pracy dla znacznej grupy osadzonych. Uczniowie zostali zapoznani z różnorodnym wachlarzem oddziaływań penitencjarnych.

 

tekst/ zdjęcia: mł. chor. Justyna Sejdowska