Ukazało się rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego ws. zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 3 czerwca 2020 roku podpisał rozporządzenie nr 8/2020 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego. Rozporządzenie to ukazało się dnia 5 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020.2940

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku wg. załącznika mówiącego o liczbie dzików do odstrzału.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie ilustracyjne