Ul. Leśna w Dębowie z nową nawierzchnią asfaltową

W miejscowości Dębowo na ulicy Leśnej trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Remont drogi gminnej – ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo na odcinku 1,51 km. Wykonawcą inwestycji jest REDON Nakło Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Andrzeja Trudzińskiego. Wojewoda Kujawsko – pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z poseł Ewą Kozanecką przekazał Wójtowi Dariuszowi Gryniewiczowi promesę na ww. inwestycję. Zadanie zostało ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 55%. Zgodnie z projektem budowlanym wyremontowany zostanie odcinek o długości 1510 metrów bieżących drogi łączącej drogę powiatową na terenie Gminy Sadki  z Gminą Mrocza. Droga zostanie wykonana w technologii betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi poboczami, zjazdami indywidualnymi. Wykonane zostanie także oznakowanie drogi oraz elementy odwodnienia – rowy przydrożne. Wartość inwestycji wyniesie 670.869,68 zł w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie mniejszej niż 502.443,65 zł. Termin wykonania robót drogowych zgodnie z umową zostanie wykonany do dnia 30.10.2019 r.

Urząd Gminy w Sadkach