Ulica Długa w Nakle nad Notecią doczekała się remontu

W dniu 2 października 2019 roku nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami na długo oczekiwany remont ulicy Długiej w Nakle nad Notecią. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa” zostało podzielone na 2 części:

  • odcinek o długości 925 m zrealizuje konsorcium firm: lider Zakład usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s. c. z siedzibą w Nakle nad Notecią oraz partner Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Kaczyński z siedzibą w Tucholi
  • odcienk o długości 86 m (od 925,3 m do 1011,5 m ) – firma Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.

Część pierwsza zadania opiewa na kwotę 3 978 244,01 zł brutto, a druga – 297 524,70 zł brutto. Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie wsparł Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz promesą w kwocie 2 325 433 zł. Prace powinny zostać wykonane do końca września 2020 roku.

Podpisanie umowyprzekazanie umowy