Uroczyste otwarcie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku

Dzień 12 grudnia 2019 roku na kartach historii Powiatu Nakielskiego zapisał się jako szczególna data. W miniony czwartek bowiem miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Realizacja tej długo wyczekiwanej inwestycji wymagała pozyskania środków zewnętrznych z wielu różnych źródeł. Udało się – prace dobiegły końca. Centrum będzie pełnić funkcję miejsca skupiającego w sobie wiele różnych form aktywizacji społecznej.

Symboliczną czerwoną wstęgę przeciął starosta nakielski – Tadeusz Sobol wraz z wicestarostą nakielskim – Tomaszem Miłowskim, prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią – Kamilą Radzką-Januszewską, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – Dorotą Hass, radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wojciechem Szczęsnym oraz dyrektorem Generalnym REVbud Sp. z o.o. wykonawcą prac budowlanych – Bartoszem Zielonym.

Budowa tego powiatowego ośrodka aktywności społecznej opiewa na łączną kwotę ponad 6 mln złotych. Jednak dzięki poczynionym staraniom pracowników starostwa oraz owocnej współpracy m.in. z LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” udało się pozyskać sporo środków zewnętrznych na rozwój Centrum:

3 062 420,04 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prace budowlane związane z rozbudową Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku;

250 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prace budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji;

996 012,00 zł – dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019 r.;

1 346 472,20 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na powstanie w CAiAS Dziennego Domu Pobytu w Paterku.

Tego grudniowego popołudnia zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć budynek, którego architektura – zaprojektowana przez obecną na uroczystości Izabelę Felcyn-Iwanek – imponuje nie tylko z zewnątrz, ale także i w środku. Największe wrażenie u przybyłych gości wywołały dwie duże przeszklone sale z widokiem na malowniczą dolinę Noteci.

O oprawę muzyczną w tym dniu zadbał słowiczy głos Anny Hnatowicz oraz nastrojowa muzyka wychodząca spod klawiszy Jerzego Gajewskiego.

W Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej już niedługo zaczną funkcjonować trzy ośrodki wspierające rozwój człowieka – Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienny Dom Pobytu. Wszystkie te trzy jednostki integrują osoby wymagające wsparcia w życiu codziennym. Zapotrzebowanie na tego typu ośrodki w powiecie nakielskim, jak i w skali całego kraju, było zawsze bardzo wysokie i wymagało poczynienia kroków zmierzających do zwiększenia liczby miejsc. Uśmiechnięci kierownicy tych trzech jednostek – Jerzy Dubiel, Izabela Dyks oraz Monika Raese-Kania chętnie oprowadzali gości po salach, w których będzie odbywać się wiele ciekawych zajęć. Zarządcą budynku będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

Warto przypomnieć, że miejsce CAiAS jest szczególne także ze względu na wartość historyczną. To właśnie w piwnicach tego budynku, 80 lat temu, przetrzymywano ofiary Zbrodni Pomorskiej – to okres, który polski historyk Paweł Machcewicz zwykł nazwać swoistym „jądrem ciemności”. Piwnica stanie się miejscem pamięci ku czci ofiar czasów okupacji hitlerowskiej. Przed rozpoczęciem uroczystości włodarze Powiatu Nakielskiego złożyli hołd ofiarom tamtych czasów. Pod tablicami pamiątkowymi, które są umieszczone na ścianie Centrum, złożono biało-czerwone kwiaty oraz zapalono znicz.

Pośród gości obecni byli także przedstawiciele m.in.: Zarządu Powiatu Nakielskiego – Beata Danielewska-Szymczak, gmin z terenu powiatu nakielskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (prezydent doc. Krzysztof Sikora, Dyrektor Centrum Projektów Edukacyjnych doc. Przemysław Ziółkowski), PCPR w Nakle nad Notecią (dyrektor Marek Durałek wraz z zastępcą Piotrem Hemmerlingiem), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (prezes Maria Kaczmarek), Rady Powiatu Nakielskiego (m.in. Zbigniew Sabaciński – przewodniczący Rady), LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (Barbara Jasińska, Ryszard Kamiński – wiceprezesi, Dorota Stanek – dyrektor biura), dyrektorzy oraz kierownicy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią (radni Zdzisław Sell oraz Anna Karolczak), księża z pobliskich parafii: ks. Michał Adamczyk i ks. Mariusz Zbieranek (poświęcił obiekt) oraz Górki Klasztornej ks. Janusz Jezusek i ks Piotr Piksa, dawni dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Paterku oraz obecna dyrektor – Alina Sławkowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – Przemysław Ulatowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Bartosz Lamprecht, inżynierzy nadzoru nad budynkiem, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią – Andrzej Niedbała, Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią Sławomir Reszkowski, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Zbigniew Sperkowski i inni.

materiał: Monika Oleś – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią