Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia w Śmielinie

Dzisiaj, 16 stycznia 2020 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia w Śmielinie.  Najnowocześniejsze Centrum Badawczo-Rozwojowe stawia sobie za cel wszelkie działania dążące do opracowania, doskonalenia, walidacji, wdrażania i komercjalizacji innowacji dedykowanych dla rolnictwa.

Eksperci w laboratoriach Centrum będą zajmować się badaniami w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych oraz poprawie żyzności gleby. Wszystko po to, aby dostosować technologię i metodę uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych w naszym kraju. Otwarcia uroczystości i gości powitał Marek Różniak, twórca Centrum i właściciel firmy  Agro-Land. Na uroczystości przybyli m.in.: Ryszard Kamiński – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Marcin Wroński – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta, Dariusz Gryniewicz – wójt gminy Sadki, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, goście z Niemiec, Rosji, Ukrainy. Podczas swego wystąpienia Marek Różniak powiedział m.in. „Otwarcie Centrum jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie miało ono istotny wpływ na rozwój środków, techniki i technologii stosowanych w produkcji rolniczej. Naszym celem jest stworzenie w przeciągu 3 lat rozwiązań, które zrewolucjonizują branżę rolniczą. Już teraz nasi kontrahenci z różnych krajów Europy, Azji i Afryki czekają na nowe rozwiązania, uwzględniające lokalne warunki glebowe i klimatyczne”

Po okolicznościowych wystąpieniach gości, gratulacjach wzniesiono toast, a następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał p. Marek z żoną, synami i córką. Goście zwiedzili budynek i znajdujące się w nim laboratoria. Przygotowano także niespodziankę artystyczną. Wystąpiła skrzypaczka Katarzyna Schubert.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia uzyskała wsparcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dla przypomnienia informujemy, że wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję miało miejsce 13 kwietnia 2019 roku.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: powierzone