Uroczystość upamiętnienia płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza w Mosinie, 15 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Mosina oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zapraszają na uroczystość upamiętnienia płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza – twórcy wielkopolskich oddziałów aeronautycznych, zasłużonego w walkach o niepodległość Ojczyzny, która odbędzie się w Mosinie 15 sierpnia 2022 r.

15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, w Mosinie nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohatera wojny polsko-bolszewickiej, zasłużonego dla historii lotnictwa II Rzeczypospolitej – płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza. Uroczystość odbędzie się z zachowaniem ceremoniału wojskowego, z udziałem kompanii honorowej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny oraz z asystą honorową 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Płk pil. bal. Aleksander Wańkowicz (1881-1947) był twórcą wielkopolskich oddziałów aeronautycznych, jednym z pionierów polskich wojsk balonowych. Jako dowódca pułku aeropiechoty, podczas wojny polsko-bolszewickiej wsławił się skuteczną obroną Sarnak.
W okresie międzywojennym został patronem Krajowych Zawodów Balonowych nazywanych „małym Gordon Bennettem”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, medalem pamiątkowym Za Wojnę Lat 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, francuskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej, Orderem Korony Rumunii, Oficerskim Orderem Gwiazdy Rumunii, Orderem św. Anny II i III stopnia, Orderem św. Włodzimierza IV stopnia, Orderem św. Stanisława z mieczami II i III stopnia. Aleksander Wańkowicz był wieloletnim mieszkańcem Mosiny.

Na początku lat 30., jeszcze za życia Aleksandra Wańkowicza, Ministerstwo Spraw Wojskowych nazwało jego imieniem kompleks koszar 2 Batalionu Balonowego, Głównej Składnicy Balonowej i Wojskowej Wytwórni Balonowej w Legionowie. W czasach współczesnych postać tego bohatera została nieco zapomniana. Inicjatorem upamiętnienia płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza zasłużonego dla obronności kraju jest lokalny regionalista Robert Kiszkurno, który zbadał jego losy. Inicjatywę tę poparło wiele instytucji, a formę upamiętnienia obeliskiem z tablicą poświęconą płk. pil. bal. Aleksandrowi Wańkowiczowi przygotował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z Gminą Mosina.

Obelisk z tablicą upamiętniającą Aleksandra Wańkowicza ufundowany przez poznański oddział IPN stanie w miejskim Parku Strzelnica w Mosinie, której pułkownik był mieszkańcem. Będzie to prawdopodobnie pierwsze w powojennej Polsce takie upamiętnienie bohatera wojny polsko-bolszewickiej. Chcemy przywrócić i spopularyzować w narodowej pamięci jego bezsprzeczne zasługi dla Ojczyzny.

Program uroczystości, która odbędzie się 15 sierpnia 2022 r.:

11:00 – odsłonięcie tablicy pamięci płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza

Miejsce uroczystości: Park Strzelnica – wejście od ul. Strzeleckiej w Mosinie

12:00 – msza święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie

dr Marta Sankiewicz Asystent prasowy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu