Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 15 sierpnia w Nakle nad Notecią obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego, które jak już pisaliśmy rozpoczęło się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią i złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim. Następnie udano się na nakielski Rynek. Uroczystość uświetnił udział żołnierzy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”, który wystawił kompanię honorową, poczet sztandarowy, poczet flagowy oraz wartę przy Pomniku Katyńskim i Pomniku Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Wśród przybyłych gości byli  m. in: Dariusz Kurzawa – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, nadbrygadier Tadeusz Milewski – emerytowany komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ppłk Mariusz Bruski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, mjr. Mariusz Rybski – zastępca dowódcy 1 batalionu logistycznego, st. bryg. Franciszek Sobiechowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią. kom. Zbigniew Sperkowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, ppłk. Radosław Matarewicz – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach, Tomasz Miłowski – wicestarota nakielski, Piotr Kalamon, Krzysztof Błoński – zastępcy burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią, Paweł Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Jean Luis Lewandowski z małżonką z partnerskiego powiatu Freyming Merlebach (Francja), mjr. rez Jan Nowakowski – prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy-LOK w Nakle nad Notecią, radni Rady Powiatu Nakielskiego i Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Zgromadzonych przywitał oraz okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta nakielski Tadeusz Sobol, który również podziękował za udział w uroczystości. Po złożeniu wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu przez delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, wojska, organizacji, partii i stowarzyszeń, orkiestra dęta OSP w Nakle nad Notecią pod batutą Krzysztofa Marlewskiego zagrała wiązankę utworów patriotyczno-wojskowych.

Po zakończeniu oficjalnej części na uczestników czekało szereg atrakcji. Zaprezentowała się kapela podwórkowa Cynamony. Nie zabrakło także stoisk gastronomicznych i rękodzielniczych.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz