Urząd Miejski w Szubinie będzie nieczynny dla klientów

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. od środy, tj. od 4 listopada 2020 roku do odwołania zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Szubinie:

  • od 4 listopada br. Urząd Miejski w Szubinie będzie nieczynny dla klientów
  • pracownicy Urzędu  będą pracowali normalnie, realizując swoje obowiązki, unikając jedynie bezpośredniego kontaktu
  • wszelkie pisma należy kierować do Urzędu pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin albo poprzez  skrzynkę e-PUAP – adres /63hqiye23j/skrytka
  • zaleca się załatwianie wszelkich spraw, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl  lub telefonicznie
  • pisma można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w specjalnej skrzyni ustawionej w wejściu głównym do budynku przy ul. Kcyńskiej 12
  • wizyty interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie (w tym także w Urzędzie Stanu Cywilnego) będą możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Na spotkania należy umawiać się telefonicznie (52 391-07-00, 52-391-07 -01) najpóźniej w przeddzień planowanego spotkania.
Szczegóły określone są w zarządzeniu nr 0050.1.191.2020 dostępnym na stronie BIP.
Zastępca Burmistrza Szubina
/-/Wioletta Borys-Stachowiak