UWAGA! Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Kcyni

W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadza się od dnia 18 marca 2020 r. następujące czasowe ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kcyni.

1. Urząd Miejski w Kcyni pracuje w normalnych godzinach pracy, tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00.

2.Wszelkie pisma należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia albo pocztą elektroniczną na adres urzad@kcynia.pl ( w postaci dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W celu zachowania kontaktu z klientem na składanych pismach należy podać numer telefonu.

3.Wnioski i formularze są do pobrania w holu Urzędu Miejskiego w Kcyni, gdzie ustawiono również skrzynki na korespondencję.

4.Wizyty osobiste interesantów w siedzibie Urzędu będą możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z pracownikiem.

5. Dane osoby wchodzącej na teren Urzędu, w postaci imienia i nazwiska będą ustalane na podstawie dowodu tożsamości i wpisywane do prowadzonego w tym celu rejestru. Do rejestru wpisuje się również cel wizyty, godzinę wejścia i wyjścia, adres i numer telefonu.

6. Wykaz numerów telefonów do pracowników Urzędu znajduje się na stronie bip.kcynia.pl w zakładce Urząd Miejski/struktura organizacyjna.

7. Połączenie z właściwym merytorycznie pracownikiem można uzyskać również dzwoniąc pod numer: 52 589 37 20 lub 21.

8. Traci moc Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie procedury poruszania się interesantów po Urzędzie Miejskim w Kcyni.

źródło; Kcynia.pl