UWAGA! Zmiana nr konta Fundacji Salus Homini!

Informacja ważna dla naszych darczyńców, szczególnie tych, którzy pomagają nam stałym przelewem (do czego gorąco zachęcamy):

nowy nr konta: 41 1240 6452 1111 0011 0167 8693  Bank Pekao S.A.

Dobrosława Jedynak – Fundacja Salus Homini