Używał magnesu i fałszował wskazania drogomierza

W dniu 2 marca 2020 roku w Bydgoszczy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym właściciel firmy transportowej z woj. mazowieckiego osobiście realizował transport kontenera 40-stopowego z towarami niebezpiecznymi z Gdańska do Poznania.
W wyniku analizy wydruku z tachografu inspektor ITD stwierdził, że tachograf cyfrowy zamontowany w ciągniku siodłowym zamiast okresu prowadzenia pojazdu rejestruje odpoczynek kierowcy. Dalsze czynności ujawniły, że do impulsatora w skrzyni biegów przedsiębiorca przyłożył magnes, który zakłócał prawidłowe działanie tachografu. Wskutek powyższego przedsiębiorca w trakcie jazdy wykazywał fikcyjny odpoczynek. W tym czasie tachograf cyfrowy wskazywał prędkość pojazdu 0 km/h, a przede wszystkim nie rejestrował przebytej przez pojazd drogi. Doszło zatem do zafałszowania wskazań licznika przebiegu pojazdu. Wykonana próba drogowa potwierdziła, że w czasie, kiedy do impulsatora przyłożony był magnes, drogomierz nie doliczał kolejnych kilometrów przebiegu. Doszło zatem do nieuprawnionej ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. I to stało się przyczyną prawdziwych kłopotów kierującego. Inspektorzy ITD wezwali bowiem na miejsce kontroli funkcjonariuszy z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i zatrzymali przedsiębiorcę do dalszych czynności, celem postawienia zarzutów prokuratorskich.
Teraz – prócz wszczętego postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł – grozi jemu także odpowiedzialność karna z tytułu przestępstwa określonego w art. 306a§ 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto zmienia wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

źródło: WITD Bydgoszcz